Bilgitay
Toplum için bilim ve teknoloji...

"Bugünkü yüksek insanlığın, ulusları birbirine yaklaştırma çaresini bularak, genel güvensizliği ortadan kaldırmasını ummak isteriz. Bununla beraber, bütün dünya gidişini göz önünde tutarak dikkatli, hazırlıklı, uyanık bulunmak lüzumuna kaniyiz."

Mustafa Kemal Atatürk

ROCR Code Generator ile R istatistik yazılımında kullanılan ROCR paketi için ayrıntılı kod üretebilirsiniz.

Meme Kanseri Evreleme Yazılımı ile meme kanseri ile ilgili ayrıntılı klinik ve patolojik evreleme yapabilirsiniz.

Bilgitay devleti güçlü kılacak, halkın refahını artıracak ve insanlığa yararlı olacak bilimi destekler.

  1. Bilim toplum içindir. Toplumun bir yarasını sarmayı, bir gereksinimi karşılamayı hedeflemeyen yaklaşımların bilim olarak nitelenmesi yanlıştır.
  2. Üniversite teriminin içine gömülü olan evrensellik kavramının, bilginin evrensel paylaşımından kaynaklandığı düşüncesi aşırı iyimserliktir. Günümüzde hangi stratejik bilgi ve teknoloji tüm insanlığın erişebileceği şekilde açıklıkla paylaşılmaktadır? Devletler, ayakta durabilmek için kendi stratejik bilgi ve teknoloji geliştirme yetkinliklerini artırmak zorundadırlar. Üniversitenin evrenselliği ise tüm evrensel bilimleri kapsayan ve bu bilim alanlarının stratejik hedefler doğrultusunda birlikte çalışmasına olanak tanıyan bir çatı oluşturmasındandır.
  3. Günümüzde teknolojiye erişim konusundaki sıkıntılarımız göstermektedir ki, önemli olan uzun vadeli planlamalarla, geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmaktır. Bilgitay geleceğin stratejik teknolojileri olarak gördüğü bilişim, yapay zeka, genetik ve nanoteknoloji konularında teorik ve uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmayı hedefler.
  4. Bilgitay bu amaçlara inanmış ve bu konuda ilerleme katetmeyi hedefleyen kişilerce oluşturulmuştur. Bilgitay'ın kapıları bu gerekçelere inananan ve katkıda bulunabilecek herkese açıktır.