Allah Allah demeyince işler onmaz. Kadir Tanrı vermeyince er bayımaz. Ezelden yazılmasa kul başına kaza gelmez. Ecel vade ermeyince kimse ölmez. Ölen adam dirilmez. Çıkan can gerü gelmez. Bir yigidün kara tağ yumrusunca malı olsa yığar derer taleb eyler nasibinden artuğın yeye bilmez. Uluşıban sular taşsa deniz tolmaz. Tekebbürlük eyleyeni Tanrı sevmez. Gönlün yüce tutan erde devlet olmaz. Yad oğlı saklamağıla oğul olmaz büyüyende salur gider gördüm demez. Göl depecik olmaz. Kara eşek başına oyan ursan katır olmaz. Karavaşa ton geyürsen kadın olmaz. Yapa yapa karlar yağsa yaza kalmaz. Yapağlu gökçe çimen güze kalmaz. Eski panbuk bez olmaz. Karı duşman dost olmaz. Kara goça kıymayınca yol alınmaz. Kara pulad öz kılıcı çalmayınca kırım dönmez. Er malına kıymayınca adı çıkmaz. Kız anadan görmeyince öğüt almaz. Oğul atadan görmeyince sofra çekmez. Oğul atanun yeteridür iki gözinün biridür. Devletli oğul kopsa ocağınun közidür. Oğul dahı neylesin baba ölüb mal kalmasa. Baba malından ne faide başda devlet olmasa. Devletsiz şerrinden Allah saklasun hanum sizi